Nazad na listu
20 јануара 2022

Švedska i Kosovo započinju drugu deceniju saradnje u oblasti revizije

Takimi i Komitetit Drejtues SNAO - ZKA

– Održan je sastanak Upravnog odbora projekta “Saradnja za institucionalni razvoj između Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova i Švedske”

 Upravni odbor projekta za saradnju između Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske i Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova je u četvrtak održao svoj redovni godišnji sastanak. Predstavnici obeju Vrhovnih institucija revizije  razgovarali su o Izveštaju o napretku decembar 2020. – decembar 2021. godine, razmišljanjima o izazovima, naučenim lekcijama i rizicima, kao i o planu aktivnosti za 2022. godinu koji će se realizovati u okviru projekta „Saradnja za institucionalni razvoj sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Kosova 2020-2023”.

Ovom prilikom su Generalna revizorka Švedske, Helena Lindberg, i Generalna revizorka Kosova, Vlora Spanca, pohvalile decenijsku saradnju između dve revizorske institucije, u kom slučaju su se obavezale da će dalje unaprediti ovu saradnju, i u narednoj deceniji.

Generalna revizorka Kosova, Vlora Spanca, rekla je da je profesionalna podrška Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske bila važna i sveobuhvatna za NKRK  izgradnji institucionalnih kapaciteta uopšte, a posebno u oblasti revizije učinka. „Naša zvanična saradnja stara je već deceniju i spremna sam da naše prijateljstvo i saradnju nastavimo i u narednoj deceniji. Trenutno smo u procesu izrade naših strateških ciljeva za naredne tri godine i radujemo se nastavku odlične tradicije saradnje sa Vama“, rekla je ona.

Gđa. Spanca je dalje rekla da je Nacionalna Kancelarija Revizije tokom ovih godina napravila veliki napredak kako u izgradnji ljudskih kapaciteta tako i u povećanju svog kredibiliteta kao pouzdanog partnera za građane Kosova i Skupštinu, postajući aktivan učesnik takođe u međunarodnoj porodici Vrhovnih Institucija Revizije. “Imamo ambiciozan plan za naredne godine. Nastavićemo sa našim dobrim revizorskim radom, ispunjavajući zakonski i ustavni mandat i obezbeđujući kvalitetne i blagovremene proizvode“, navela e Generalna Revizorka.

Dok je Generalna Revizorka Švedske, Helena Lindberg, još jednom čestitala gđi. Spanca za njeno imenovanje za Generalnu Revizorku, ističući da joj je veliko zadovoljstvo što će saradnja između njih biti ne samo bilateralna, već i unutar međunarodne revizorske zajednice.

Gđa. Lindberg je izrazila ponos na postignuća obe institucije u realizaciji projekta u tako teškim vremenima koje je stvorila pandemija. Prema njenim rečima, zajednički rad na daljinu i postizanje rezultata ne bi bili mogući da nema dobre i duge saradnje dve institucije.

Projekat „Saradnja za Institucionalni Razvoj sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Kosova 2020-2023“ ima za cilj da podrži NKR da usvoji ažurirane standarde i principe INTOSAI (IFPP) preko dva cilja: jačanje unutrašnjih organizacionih procesa u NKR, kao i dalji razvoj kapaciteta za obavljanje kvalitetnijih revizija učinka, kako bi bile što korisnije za interesne strane.

Povezan