Nazad na listu
23 децембра 2022

Trepča je poslovala sa prosečnim mesečnim gubitkom od preko pola miliona evra u periodu 2019-2021.

Trepca srb1

Nacionalna kancelarija revizije (NKR) objavila je revizorski izveštaj „Finansijski i operativni učinak JP Trepča D.D“ za period 2019-2021.  Rezultati ove revizije pokazuju da „Trepča“ D.D nije bila efikasna i efektivna u korišćenju i preradi rudarskih resursa, u cilju prevazilaženja poslovanja sa prosečnim mesečnim gubitkom od 620.307€ i ostvarivanja rentabilnosti.

„Trepča“ D.D. nije uspela da stvori čak ni odgovarajuće preduslove za rad koji bi obezbedili efikasno i isplativo korišćenje rudarskih resursa.

Rezultati revizije su ukazali na slabosti i neefikasnost sistema interne kontrole koji bi omogućio visoku produktivnost u vađenju, preradi i daljem obogaćivanju rude.

„Analize ključnih pokazatelja finansijskog učinka rezultirale su negativnim pokazateljima za tešku finansijsku situaciju koja je pratila kompaniju godinama. Zastarela tehnologija i infrastruktura u Trepči D.D, kao i nedostatak kapitalnih investicija uticali su na nisku produktivnost. Dok su velika curenja (gubici) metala u jalovini tokom procesa flotacije rude bila rezultat zastarele tehnologije i nedostatka kapitalnih ulaganja i nestandardizovanosti procesa rada u flotacijama“, ističe se u izveštaju.

Takođe, „Trepča“ D.D. nije uspela da obezbedi optimalno upravljanje ljudskim resursima u procesu proizvodnje. Ovo, kao rezultat nedostatka analize i identifikacije potreba za angažovanjem osoblja u proizvodnji po poslovnim jedinicama, u cilju povećanja produktivnosti.

Raspisivanje neplaniranih konkursa u biznis planu, prekoračenje broja zaposlenih u poslovnim jedinicama u odnosu na raspisivanje javnog konkursa, kao i angažovanje radnika na konkretnim poslovima i zadacima na redovna radna mesta bez raspisivanja javnog konkursa, samo su neki od brojnih nepravilnosti upravljanja ljudskim resursima koje su rezultirale dodatnim troškovima u periodu 2019-2021.

U vezi ove revizije, generalna revizorka Vlora Spanca je konstatovala da „Trepča“ D.D. nije uspela da uspostavi adekvatne interne sisteme i kontrole koje bi podržale postizanje pozitivnog finansijskog i operativnog učinka, sa akcentom na proces proizvodnje.

U revizorskom izveštaju date su 22 preporuke, 3 za Vladu Kosova i 19 za „Trepču“ D.D. sa ciljem unapređenja procesa proizvodnje uopšte i jačanja internih kontrola u preduzeću.

Kompletan revizorski izveštaj „Finansijski i operativni učinak JP Trepča D.D“ možete pronaći ovde.

Povezan