Nazad na listu
23 марта 2023

Upravljanje javnim novcem u fokusu saradnje Kosova i Crne Gore

Vizita ne Mal te Zi

Generalna revizorka Republike Kosovo Vlora Spanca, u pratnji zamenika Generalnog revizora Bezada Halilaja i delegacije NKR-a, boravila je u četvrtak u službenoj poseti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Kosovsku delegaciju je na posebnom sastanku primio predsedavajući Senata Državne revizorske institucije Crne Gore Nikola N. Kovačević sa saradnicima. Ovom prilikom g. Kovačević je izrazio posvećenost institucije koju vodi da intenzivira saradnju sa Nacionalnom kancelarijom Kosova Kosova. On je dalje upoznao goste sa planovima rada i dostignućima ustanove koju vodi.

Generalna revizorka Vlora Spanca, zahvalila se svom kolegi na prijemu i izrazila spremnost da sarađuje u oblastima od zajedničkog interesa.

Gospođa Spanca je dalje obavestila g. Kovačevića za rad Nacionalne kancelarije revizije Kosova, sa posebnim akcentom na implementaciju Strateškog plana 2023 – 2026, realizaciju Godišnjeg plana revizije 2022/2023 kao i uticaj eksterne revizije za bolje upravljanje i bolje viši učinak u državnoj upravi.

Sagovornici su posebno razgovarali o zakonskoj regulativi vrhovnih revizorskih institucija svojih zemalja. Generalna revizorka Vlora Spanca je rekla da, uprkos činjenici da Zakon o NKR i Generalnom revizoru u širem kontekstu reguliše i ovlašćuje instituciju kojom rukovodi, ipak su neophodne dopune i izmene i to bi omogućilo sprovođenje revizije zasnovanih na riziku i povećao bi broj revizija učinka.

U okviru ove posete, delegacije obe zemlje razmenile su svoja znanja i iskustva o drugim pitanjima od zajedničkog interesa, kao što su: kontrola kvaliteta i obezbeđenje kvaliteta; Monitoring sprovođenja preporuka revizije; Sistem upravljanja revizijom; kao i proces revizije učinka.

U delegaciji Kosova bili su pomoćnik generalnog revizora Agron Fetiu, direktor metodologije revizije Muhamet Balaj, direktor Odeljenja za reviziju regularnosti Faruk Rrahmani, kao i direktorka Odeljenja za reviziju učinka Ariana Gjonbalaj.

 

Povezan