Nazad na listu
23 фебруара 2023

Zamenik generalnog revizora: Rezultati revizije pokazuju da upravljanje grantovima i subvencijama nije dobro

085A6510

Zamenik generalnog revizora, Bezad Halilaj, učestvovao je na Godišnjoj konferenciji sa temom: „Povećanje javnog nadzora i institucionalne odgovornosti na Kosovu“ u organizaciji Grupe za pravne i političke studije (GLPS), Instituta GAP i Instituta za razvojne politike (INDEP) ), gde su učestvovali predstavnici centralnih institucija, stručnjaci i britanski ambasador Nicholas Abott.

Radovi konferencije realizovani u okviru četiri panela na kojima su učesnici izneli svoje viđenje o temama: Zapošljavanje u javnim institucijama; Javne nabavke; Grantovi i subvencije, kao i Dozvole, licence i tarife.

Zamenik generalnog revizora, Bezad Halilaj, u okviru diskusija trećeg panela na kome je obrađena tema „Grantovi i subvencije“, rekao je da rezultati revizije pokazuju da situacija sa upravljanjem grantovima i subvencijama još uvek nije dobra. Stoga obrada ovih tema u budućem će biti još prošireniji fokus Nacionalne kancelarije revizije.

On je rekao da upravljanje grantovima i subvencijama nesumnjivo jedno od glavnih polja delovanja u radu NKR-a i da će informacije predstavljene u ovom stolu poslužiti da se identifikuju i predlože nove teme koje se odnose na relevantne revizije, bilo usklađenosti ili učinka.

„Grantovi i subvencije se pokrivaju na redovnoj godišnjoj osnovi kroz reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, u skoro svim budžetskim organizacijama kako bi se procenilo da li se daju i upravljaju kako treba i za to dajemo preporuke na godišnjem nivou. Samo za 2021. godinu dali smo ukupno 95 preporuka“, naveo je Halilaj, dodajući da je svake godine revizija identifikovala razne nedostatke u njihovom upravljanju koji su nastali kao rezultat nedostatka kontrola u budžetskim organizacijama.

„Stoga, ova oblast zahteva veoma fokusirano tretiranje razvijanjem efikasnih kontrola, praćenja i rigoroznog nadzora kako bi se javna odgovornost mogla dalje unaprediti“, rekao je g. Halilaj.

 

Povezan