Nazad na listu
29 маја 2023

Zamenik generalnog revizora sastao se sa predstavnikom Kancelarije Ujedinjenih nacija, razgovarali o značaju saradnje u oblasti borbe protiv prevara i korupcije

1 - kryesore UNODC

Zamenik generalnog revizora Bezad Halilaj, i v.d. Direktora odeljenja za pravna pitanja i pitanja protiv prevara Natyra Kasumaj Ahmeti, primili su u petak višeg savetnika (anti korupcija) Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC), g. Konstantin Palicarsky.

Na početku, zamenik generalnog revizora upoznao je gosta sa mandatom Nacionalne kancelarije revizije Kosova, njenom strukturom sa posebnim osvrtom na način rada kancelarije u vezi sa borbom protiv korupcije i potencijalnih prevara, ističući i saradnju na međuinstitucionalnom nivou sa organima pravosuđa. G-din Halilaj naglasio da, uprkos činjenici da primarni cilj revizije NKR-a nije borba protiv prevara i korupcije uopšte, u skladu sa međunarodnim standardima, važećim zakonima i profesionalnom etikom revizora, pitanje postupanja sa mogućim prevarama i korupcijom zauzima veoma važno mesto u radu NKR.

Viši savetnik (Anti-korupcija) Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) g. Konstantin Palicarski je govorio o cilju i značaju saradnje Nacionalne kancelarije Kosova i Kancelarije Ujedinjenih nacija, kao što je učešće u regionalnim organizacijama za saradnju između vrhovnih revizorskih institucija i drugih institucija za borbu protiv korupcije.

Ova saradnja obuhvata organizovanje zajedničkih događaja, kao što su; seminari ili druge aktivnosti posvećene vlastima Kosova u cilju povećanja kapaciteta i povećanja saradnje između institucija koje imaju za cilj borbu protiv korupcije na Kosovu.

Organizovanje ovakvih događaja ima za cilj da okupi predstavnike institucija za sprovođenje zakona, kao što su: Državno tužilaštvo, Agencija za borbu protiv korupcije, međunarodne eksperte i druge antikorupcijske praktičare kako bi razgovarali o tome kako ojačati koordinaciju i saradnju između organa koji se bore protiv korupcije i Nacionalnoj kancelariji revizije.

Viši savetnik g. Palicarski, izrazio je spremnost Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) da na različite načine pomogne Nacionalnoj kancelariji revizije da ojača svoje kapacitete u smislu povećanja nadležnosti za tretiranje i adresiranje pitanja u oblasti prevara i korupcije u javni sektor. Obe strane su se dogovorile da se nastavi usaglašavanje akcija na pronalaženju oblika saradnje u ovoj oblasti.

Povezan