Nazad na listu
25 августа 2023

Zaposleni Faik Thaqi uspešno završava profesionalnu karijeru u NKR

pensionimi 1

Naš kolega i prijatelj Faik Thaqi uspešno je označio završetak svoje profesionalne karijere kao revizor senior u Nacionalnoj kancelariji revizije (NKR).

Generalna revizorka, Vlora Spanca, visoko je cenila suradnju i doprinos gospodina Thaqija tokom njegovih gotovo dve decenije iskustva u NKR-u, dodajući da će njegovi stručni saveti trajno koristiti kolegama. Dalje, ona je pozdravila i osoblje koje je izabralo da nastavi karijeru izvan naše institucije, zahvaljujući im na njihovom neumornom radu kao neizostavnom delu uspeha NKR-a. Gđa. Spanca je poželjela sreću i zdravlje g. Thaqiju, kao i bivšem osoblju na novim stazama.

Faik Thaqi je počeo raditi u NKR-u u septembru 2004. godine, sa posvećenošću i profesionalizmom dao je dragocen doprinos našoj instituciji i javnoj reviziji uopšte.

Ovom prilikom g. Thaqi se zahvalio Generalnoj revizorki i kolegama na dosadašnjoj saradnji. Rekao je da se oseća ponosnim i privilegovanim što je služio u NKR, ocenivši to kao jedno od najboljih profesionalnih iskustava.

Povezan