Vlora Spanca, Generalna revizorka Republike Kosova

 

SAŽETA BIOGRAFIJA

 

Vlora Spanca je Generalna Revizorka, od 12. avgusta 2021. godine sa petogodišnjim mandatom, izabrana od Skupštine Kosova na predlog predsednice Republike Kosova.

Pre izbora na ovu funkciju, od avgusta 2017. godine, Spanca je bila pomoćnica Generalnog revizora u Nacionalnu Kancelariji Revizije. Tokom ovog perioda bila je odgovorna za Odeljenje za portfolio revizijskih odeljenja, koje uključuje Odeljenje za reviziju učinka, informacione tehnologije i reviziju javnih nabavki. Takođe je bila odgovorna za finansijsku reviziju projekata koje finansiraju različiti donatori, poput Svetske banke i Švedske agencije za razvoj.

Tokom perioda 2020.-2021., bila je odgovorna za koordinaciju projekta bratimljenja „Dodatno jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije“, finansiran od strane Evropske Unije, i sproveden od strane Vrhovne Kancelarije revizije Poljske. Dok je, tokom 2017-2019., Spanca bila koordinator za implementaciju projekta za razvoj revizorskih kapaciteta u oblasti javnih nabavki koji finansira Svetska banka.

U međuvremenu, od 2009. do 2016. godine, Spanca je bila direktorka odeljenja za reviziju regularnosti Ministarstava i Nezavisnih institucija, uključujući reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja Budžeta Kosova za 2015-2016.

Pre zaposlenja u Nacionalnu Kancelariji Revizije, u 2007. godini, Spanca je četiri godine radila u Misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, za kancelariju zamenika specijalnog predstavnika generalnog sekretara. Ona je uglavnom bila odgovorna za podršku administrativnim aktivnostima Kancelarija za vezu Kosovskog zaštitnog korpusa, Privremene administrativne strukture Kosova i za Direkciju za ruralna pitanja.

Spanca je završila univerzitetske studije u pravcu ekonomije na Univerzitetu u Prištini “Hasan Prishtina”. Sertifikana je revizorka u javnom sektoru. Pohađala je brojne stručne obuke iz oblasti računovodstva, revizije, javne uprave, liderstva i javnih nabavki. Takođe je učestvovala na mnogim međunarodnim konferencijama i seminarima sa različitim ulogama i odgovornostima.