Nacionalna Kancelarija Revizije osnovana je Zakonom br. 05 / L-055 o Generalnom Revizoru i Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosovo, a njegova organizacija je regulisana internim administrativnim aktima.

Menadžment je fokusiran na razvoj i unapređenje kapaciteta osoblja kroz uspostavljanje politika i procesa koji promovišu zajedničko upravljanje na osnovu vrednosti i doprinosa.

Organizaciona struktura je dizajnirana da adresira različite vrste revizije sprovedene u skladu sa naprednim globalnim praksama.

Osoblje revizije je obučeno i sertifikovano i sa iskustvom stečeno da se bavi sprovođenjem Strateškog plana i operativnih planova NKR-a.

Naše vrednosti su nezavisnost, profesionalizam, integritet i transparentnost.

Organizaciona struktura