Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2022

  Sistem licenciranja hidroelektrana i njihovo praćenje uticaja na životnu sredinu i vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Sistem Upravljanja Platama (PAYROLL)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Informacioni sistem civilnog statusa u Agenciji za civilnu registraciju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Upravljanje javnim sredstvima u Radio televiziji Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Nabavke u Kosovskoj Energetskoj Korporaciji (2018-2020)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Ocenjivanje učenika na nacionalnim i međunarodnim testovima

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Optimizacija ljudskih resursa, bolničkih objekata i medicinsko-tehničke opreme za odgovor na potrebe pacijenata sa COVID-19

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nabavka lekovima i drugog medicinskog materijala za odgovor na potrebe pacijenata sa COVID-19

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekti finansirani iz Granta opštinskog učinka SDC/DEMOS za fiskalnu 2020. godinu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Usluge vazdušnog transporta

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Donošenje odluka o organizacionoj strukturi i ogranku Alpex-a na Kosovu – Operator sistema, prenosa i tržišta – KOSTT a.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Vrednost za novac u izgradnji lokalnih i regionalnih puteva

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Sprečavanje i odgovor u vanrednim situacijama: Poplave

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Sakupljanje, obrada i odlaganje komercijalnog otpada

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Vrednost za novac u centralizovanim javnim nabavkama, drugi deo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Transparentnost i odgovornost u procesu finansiranja nevladinih organizacija

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Informacioni sistem za upravljanje predmetima u Sudskom Savetu Kosova i Tužilackom Savetu Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Elektronski sistem upravljanja raspodelima i grantovima u ARP-MPŠRR-a

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekti finansirani iz Granta opštinskog učinka za fiskalnu 2019. godinu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Proces licenciranja korisnika građevinskih i industrijskih minerala i zaštite životne sredine od ove delatnosti

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader