Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2023

  Funkcionisanje sistema Granta opštinskog učinka i upravljanje projektima finansiranim od strane Donatora za 2021. Godinu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Prihodi od kirije u Kosovskoj agenciji za privatizaciju za period 2012-2021

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Izveštaja o reviziji Finansijski i operativni učinak JP Trepča D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Prateća revizija o preporukama datim za ISUFK-a u “Godišnjem izveštaju revizije 2020”za deo IT-a

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Kapitalni projekti operatora Sistema Prenosa i Tržišta Električne Energije Kosova (2015-2021)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Upravljanje projektom “Ujedinjenje grada Uroševca”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Sistem licenciranja hidroelektrana i njihovo praćenje uticaja na životnu sredinu i vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Sistem Upravljanja Platama (PAYROLL)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Informacioni sistem civilnog statusa u Agenciji za civilnu registraciju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Upravljanje javnim sredstvima u Radio televiziji Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Nabavke u Kosovskoj Energetskoj Korporaciji (2018-2020)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Ocenjivanje učenika na nacionalnim i međunarodnim testovima

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Optimizacija ljudskih resursa, bolničkih objekata i medicinsko-tehničke opreme za odgovor na potrebe pacijenata sa COVID-19

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nabavka lekovima i drugog medicinskog materijala za odgovor na potrebe pacijenata sa COVID-19

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekti finansirani iz Granta opštinskog učinka SDC/DEMOS za fiskalnu 2020. godinu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Usluge vazdušnog transporta

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Donošenje odluka o organizacionoj strukturi i ogranku Alpex-a na Kosovu – Operator sistema, prenosa i tržišta – KOSTT a.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Vrednost za novac u izgradnji lokalnih i regionalnih puteva

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Sprečavanje i odgovor u vanrednim situacijama: Poplave

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Sakupljanje, obrada i odlaganje komercijalnog otpada

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader