Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2023

  Efikasnost institucija u obradi slučajeva nasilja u porodici

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Efektivnost Programa lečenja pacijenata van javnih zdravstvenih ustanova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Procena nivoa sprovođenja preporuka u izveštajima revizije učinka 2018. godine

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Upravljanje informacionim sistemima u Poljoprivrednom institutu Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Renoviranje i rekonfiguracija Gradskog stadiona u Mitrovici, Gnjilanu i Đakovici

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Uticaj kapitalnih investicija na smanjenje gubitaka vode i proširenje usluga građanima iz RKV-a

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Elektronski sistem javnih nabavki e-nabavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Ekonomičnost i efikasnost u izgradnji kuća za povratnike

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Upravlanje projektima za sisteme informacionih tehnologija u Agenciji za informaciono društvo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Podrška malim i srednjim preduzećima iz MIPT/KIESA

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Ugovorene nabavke bez objave obaveštenja o ugovoru u Ministarstvu životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture u 2021. godini

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Informacioni sistemi u Regionalnoj kompaniji za vodosnabdevanje Priština

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Funkcionisanje sistema Granta opštinskog učinka i upravljanje projektima finansiranim od strane Donatora za 2021. Godinu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2023

  Prihodi od kirije u Kosovskoj agenciji za privatizaciju za period 2012-2021

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Izveštaja o reviziji Finansijski i operativni učinak JP Trepča D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Prateća revizija o preporukama datim za ISUFK-a u “Godišnjem izveštaju revizije 2020”za deo IT-a

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Kapitalni projekti operatora Sistema Prenosa i Tržišta Električne Energije Kosova (2015-2021)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Upravljanje projektom “Ujedinjenje grada Uroševca”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Sistem licenciranja hidroelektrana i njihovo praćenje uticaja na životnu sredinu i vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Sistem Upravljanja Platama (PAYROLL)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader