Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2021

  Javno Preduzeće “Telekom Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Javno Stambeno Preduzeće d.d

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Javno Preduzeće Regionalna Kompanija Vodovoda “ Prishtina” D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regionalno Preduzeće za Otpad Pastrimi D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regionalna Kompanija Otpada ‘Uniteti A.D.’ Mitrovica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Javno Preduzeće Kosovskih Železnica Trainkos d.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  VP “Ibar – Lepenac” d.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Javno Preduzeće Kosovskih Železnica INFRAKOS A.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regionalna Kompanija Vodovoda “Hidroregjioni Jugor” D.D Prizren

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regionalna kompanija za vodosnabdevanje Hidromorava A.D

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Termokos

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Radio Televizija Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Javno Preduzeće “Pošta Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Regionalna kompanija za vodosnabdevanje Hidromorava A.D

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Javno Preduzeće “Telekom Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Javno Preduzeće Regionalna Kompanija Vodovoda “ Prishtina” D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Nova Energetska Preduzeće Kosova a.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Regionalno Preduzeće za Otpad Pastrimi D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Regionalna Kompanija za Navodnjavanje ‘Drini i bardhë d.d.’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Regionalna Kompanija Vodovoda “Hidroregjioni Jugor” D.D Prizren

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader