Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2021

  Poverenički Fond

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nezavisni Nadzorni Odbor Civilnu Sluzbu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Izborni Panel za Žalbe i Predstavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Agencija Protiv Korupcije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Kosovska Akademije Nauka i Umetnosti

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regulativni Autoritet Zeleznica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Savet Kosova za Kulturno Nasledje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Tela za Razmatranje Nabavki

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoč

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Agencija sa Upravlanje Memorialni Kompleksa

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Autoritet Kosova za Konkurenciju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Autoritet Civilne Avijacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nezavisna Komisija za Medije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regulatorni Ured za Energiju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regulatorna Komisija za Javne Nabavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Agencija za Informacije i Privatnost

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Akademija pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader