Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2021

  Kosovsko zdravstvo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekt ‘Poboljšanje finansijske zaštite i kvalitet nege’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Hitnost COVID-19 na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Poboljšanje obrazovnog sistema na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekt ‘Ruralni i Poljoprivredni Razvoj’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Konkurentnost i Spremnost za Izvoz

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Energestska Efikasnost i Obrovljiva Energija na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Digitalna Ekonomija na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nepokretna imovina i geoprostorna infrastruktura (Katastarska Agencija Kosova)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Hitnost Covid -19 na Kosovu (MFRT)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekat ”Opštine za mlade na Kosovu”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Fond Zdravstvenog Osiguranja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Poreska Administracija Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Carina Kosovo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekat ”Podrška za poboljšanje izrade (razvoja) politika na Kosovu”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Kosovski program životne sredine 2021

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  I – Davanje saglasnosti za izgradnju/korišćenje imovine NP KOSTT a.d. od drugih strana i II – Ugovori o kupovini proizvodene energije između NP KOSTT i kompanija koji posluju sa obnovljivim izvorima u vezi sa podsticajnim plaćanjem/tarifa

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Poboljšanje obrazovnog sistema na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Konkurentnost i Spremnost za Izvoz

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader