Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2022

  Agencija sa Upravlanje Memorialni Kompleksa

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Poreska Administracija Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Kancelarija Predsednika

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Djakovica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Južna Mitrovica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Sudski Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Ministarstvo Zdravlja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Mališevo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Priština

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Javno Preduzeće “Pošta Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Kllokot

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Agencije za Sprečavanje Korupcije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Ministarstvo Pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Ministarstvo Ekonomije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Carina Kosovo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Elez Han

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Decani

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Opština Vucitrn

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Termokos

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader