Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2021

  Javno Preduzeće Regionalna Kompanija Vodovoda “ Prishtina” D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Sistem licenciranja hidroelektrana i njihovo praćenje uticaja na životnu sredinu i vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regionalno Preduzeće za Otpad Pastrimi D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Ministarstvo Sredine ,Prostornog Planiranja i infrastrukture

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Opština Suvareka

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Opština Podujevo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nezavisni Nadzorni Odbor Civilnu Sluzbu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Izborni Panel za Žalbe i Predstavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Agencija Protiv Korupcije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Kosovska Akademije Nauka i Umetnosti

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regulativni Autoritet Zeleznica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Savet Kosova za Kulturno Nasledje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Tela za Razmatranje Nabavki

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoč

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Agencija sa Upravlanje Memorialni Kompleksa

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Opština Kosovo Polje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Opština Mamuša

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Opština Junik

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader