Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2021

  Godišnji Izveštaj Revizije – 2021

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Kosovsko zdravstvo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Prateća revizija o preporukama datim za ISUFK-a u “Godišnjem izveštaju revizije 2020”za deo IT-a

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Kapitalni projekti operatora Sistema Prenosa i Tržišta Električne Energije Kosova (2015-2021)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekt ‘Poboljšanje finansijske zaštite i kvalitet nege’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Hitnost COVID-19 na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Poboljšanje obrazovnog sistema na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekt ‘Ruralni i Poljoprivredni Razvoj’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Konkurentnost i Spremnost za Izvoz

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Energestska Efikasnost i Obrovljiva Energija na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Digitalna Ekonomija na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Nepokretna imovina i geoprostorna infrastruktura (Katastarska Agencija Kosova)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Hitnost Covid -19 na Kosovu (MFRT)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2022

  Upravljanje projektom “Ujedinjenje grada Uroševca”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Javno Preduzeće “Telekom Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Poverenički Fond

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekat ”Opštine za mlade na Kosovu”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Kancelarija Premijera

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader