Vratiti se
ZKA_Portretet_012

Emine Fazliu

Emine Fazliu je pomoćnica Generalnog revizora u Nacionalnoj Kancelariji Revizije od jula 2017.

Funkciju direktora revizije u Nacionalnoj Kancelariji Revizije obavljala je četiri godine, rukovodila je sektorima kao što su: Odeljenje za privredu i finansije; Odeljenje za pravosuđe i bezbednost, kao i Odeljenje za reviziju Centralnih i Međunarodnih institucija. Prethodno je radila kao vođa revizorskog tima, kao i član revizorskog tima. U NKR je zaposlena od 2005. godine.

Fazliu je sertifikovana revizorka javnog sektora i privatnog sektora, kao i član CIPFA. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, smer Menadžment i informatika (1997-2003).

Završila je postdiplomske studije finansija i računovodstva na Koledžu ‘Globus’ (2016), gde je stekla zvanje Magistra umetnosti finansija i međunarodnog računovodstva. Takođe, sprovela je niz obuka unutar i van zemlje o pitanjima koja se odnose na reviziju, upravljanje i liderstvo.