Vratiti se
foto MG

Myrvete Gashi Morina

Myrvete Gashi Morina izabrana je na funkciju Pomoćnice generalne revizorke u Nacionalnoj kancelariji revizije na petogodišnji mandat od oktobra 2022. godine, dok je od avgusta 2021. godine bila vršilac dužnosti u ovoj poziciji.

  • Diplomirana 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini;
  • Od 2012. godine nosi zvanje magistra međunarodnih finansija i računovodstva;
  • Sertifikovana je kao revizorka javnog sektora;
  • Članica Udruženja sertifikovanih računovođa i Revizora Kosova (USRRK) i the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).
  • Sertifikovana je kao procenjivač nekretnina;
  • Sertifikovana za menadžer sistema kvaliteta od strane Quality Austria.

Pohađala je brojne stručne obuke iz oblasti računovodstva, finansijske revizije, performansi, informacionih tehnologija, nabavke, kontrole budžeta, poslovne administracije, liderstva i menadžmenta. Takođe je učestvovala na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama i radionicama.

Paralelno sa studijama, 2000. godine bila je angažovana kao spoljni saradnik u Institutu za istraživanje i razvoj „Riinvest“ i u „KBS-USAID“. Po završetku studija radila je 11 godina u privatnom sektoru kao finansijski analitičar i konsultant za finansije i računovodstvo.

Od 2007. godine počela je svoje iskustvo u javnom sektoru u JP „Železnice Kosova“ na poziciji šefa računovođe.

Od 2010. godine je deo NKR-a, prve godine je sistematizovana na položaju finansijske revizorke, dok je od 2011. godine bila na položaju direktorke Departmana revizije. Pod njenim rukovodstvom sprovođene su finansijske revizije, revizije učinka, informacionih tehnologija kao i revizije za sprovođenje preporuka. Vredi napomenuti da je takođe rukovodila revizijama donatorskih projekata i zajedničkim revizijama učinka sa zemljama u regionu i zemljama EU.

Gđa. Gaši Morina je rođena u Prištini 1980. godine. Pored maternjeg jezika, govori i engleski i srpski jezik. Gđa. Gaši Morina je udata i ima dvoje dece.