Vratiti se
ZKA_Portretet_002

Qerkin Morina

Qerkin  Morina je pomoćnik Generalnog revizora u Nacionalnoj Kancelariji Revizije od 2011. godine. U aprilu 2005. primljen je u Nacionalnoj Kancelariji Revizije, kao pripadnik jedne od prvih grupa revizorskog osoblja.  U oktobru 2008. godine izabran je za Zamenika Generalnog revizora, a od 2011. godine obavlja navedenu funkciju.  Više od 11 godina je deo višeg menadžmenta Nacionalne Kancelarije Revizije i jedan je od glavnih doprinosioca razvoju i uspesima organizacije.

Od opšteg radnog iskustva, više od 20 godina Morina je radio na rukovodećim pozicijama u oblasti računovodstva, finansija i revizije.

Od 1982. do 1985. godine bio je finansijski direktor u Industrijskoj građevinskoj kompaniji “1 Maj” u Orahovcu, a od 1986. do avgusta 1991. bio je direktor ekonomije u opštinskoj upravi opštine Mališevo.  U periodu od 1998. do 2003. godine radio je u jednoj osnovnoj školi i u Prekršajnom sudu u Mališevu, kao administrativni radnik.

Studije je završio 1982. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, ogranak Organizovanje preduzeća.  Nakon završetka stručnih usavršavanja, 2005. godine stekao je zvanje ovlašćenog revizora za privatni sektor, a kasnije je završio i obuku u šemi javnog sektora, gde je stekao i zvanje ovlašćenog revizora za javni sektor.

Pohađao je mnoge druge obuke, kao i učestvovao na mnogim međunarodnim konferencijama i seminarima.  Od stranih jezika govori engleski i srpskohrvatski, a ima i osnovno znanje francuskog jezika.