Vratiti se
Safet F.Berisha

Safet F. Berisha

Safet F. Berisha, imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora od avgusta 2022. godine.

Ima više od 28 godina profesionalnog iskustva. Karijeru je započeo u Nacionalnoj kancelariji revizije 2011. godine, kao revizor učinka. Dok je 2013. godine imenovan za načelnika tima za reviziju učinka.

Nakon četiri godine, u martu 2017. godine, imenovan je za vršioca dužnosti načelnika Pravnog odeljenja za reviziju. Dok je 2019. godine izabran za direktora Odeljenja za pravna pitanja i borbu protiv prevara. Raznovrsno radno iskustvo i akademsko obrazovanje omogućili su mu da razume ulogu revizije u društvu, a posebno u borbi protiv prevara, jačanju principa vladavine prava i pravne države. Poseban tumačeći i savetujući doprinos, dao je u procesu apliciranja Nacionalne kancelarije revizije za članstvo u INTOSAI i EUROSAI.

Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. 2009. godine završio je postdiplomske studije i stekao zvanje „magistar pravno-finansijskih nauka“. Položio je i pravosudni ispit.

Pored maternjeg, tečno govori i hrvatski, srpski i engleski.