Vratiti se
ZKA_Portretet_135

Zukë Zuka

Zukë Zuka je izabran na funkciju Pomoćnika generalnog revizora u Nacionalnoj kancelariji revizije na petogodišnji mandat od oktobra 2022. godine, dok je od decembra 2021. godine bio vršilac dužnosti u ovoj poziciji.

Zuka, je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini– smer Ekonomija Preduzeća. U sklopu profesionalnih dostignuća sertifikovan je kao revizora javnog i privatnog sektora a takođe je sertifikovan i za menadžer sistema kvaliteta od strane Quality Austria.

Nastavio je sa stručnim unapređenjem u NKR i kao član Udruženja sertifikovanih računovođa i Revizora Kosova (USRRK) i the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).

Od Aprila 2005 godine je zaposlen u Nacionalnoj Kancelariji Revizije (NKR), počevši sa po radnim mestom finansijskog revizora, zatim Rukovodilac revizijskog tima a od 2010 godine bio je Direktor Odeljenja Revizije.

Upravljao je revizijskim procesima u NKR na odeljenjima Centralnog i Lokalnog nivoa, Nezavisnih institucija kao i različitih (ugovorenih) donatorskih projekata (ugovorenih).

Od februara 2004 – aprila 2005, radio je u odeljenju finansija  Ministarstva Kulture Omladine i Sporta, kao i kod finansijskih usluga za projekte u centralnim među ministarskim Odborima.

Bio je angažovan kao Profesor za predavanje predmeta Revizije na Koledžu Universum u Prištini.

Za 8 godina je radio u privatnom sektoru pružajući savetodavne finansijske usluge uključujući Godišnje Finansijske Izveštaje.

Pratio je mnogobrojne stručne obuke u oblasti računovodstva, finansijske revizije, nabavke, budžetske kontrole, detekciju prevare, sistema upravljanja javnim finansijama, lideršipa i upravljanja. Učestvovao je takođe na mnogim konferencijama i radionicama u zemlji i inostranstvu.