Kthehu mbrapa
ZKA_Portretet_020

Agron Fetiu

 Agron Fetiu  është zgjedhur në pozitën e Ndihmës Auditorit të Përgjithshëm në Zyrën Kombëtare të Auditimit në tetor 2022.

Para zgjedhjes në këtë pozitë ka qenë drejtor i Departamentit për  sigurimin e cilësisë në auditim.

Karrierën në Zyrën Kombëtare të Auditimit e ka filluar në shtator të vitit 2004 si auditor, për të vazhduar më pas në pozitën e udhëheqësit të ekipit të auditimit dhe atë të drejtorit të Departamentit të Auditimit.

Gjatë kësaj periudhe ka menaxhuar me proceset e auditimit në kuadër të departamenteve  për auditim të institucioneve qendror, lokal dhe atyre të pavarura.

Është i diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës – drejtimi Ekonomia e Ndërmarrjes si dhe ka përfunduar studimet pasdiplomike në shkurt të vitit 2010 ku ka fituar gradën – Magjistër i Shkencave të Ekonomisë.

Në vazhdën e të arriturave profesionale është auditor i certifikuar në sektorin publik dhe privat. Po ashtu ka vazhduar me përditësimet profesionale në ZKA dhe si anëtar i Shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKCAK) dhe CEF (Center of Excellence in Finance), the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).

Në fushën e arsimit ka qenë i angazhuar mësimdhënës në Gjimnazin ‘’Jeta e Re’’ në Suharekë dhe ligjërues në Institutin për Kontabilitet, Auditim dhe Financa (IKAF).

Ka ndjekur trajnime të shumta profesionale në fushën e kontabilitetit, auditimit financiar, prokurimit publik, menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe sistemet e menaxhimit të financave publike. Gjithashtu ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe punëtori vendore dhe ndërkombëtare.